Algemene voorwaarden

We zijn graag transparant over de deelnemersvoorwaarden. Voel je daarom vrij om contact met ons op te nemen als je vragen hebt over onderstaande voorwaarden via het contactpagina.
Heartbeat Event wordt georganiseerd door de Stichting Heartbeat Nederland.

1. De inschrijving

a) Per inschrijving kan maximaal één persoon zich registreren.
b) De inschrijvingsprocedure wordt financieel gedaan door Stichting Heartbeat Nederland. Zij dragen zorg voor de financiële administratie (bankrekening NL95RABO0158602366), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in het handelsregister onder nummer 55620531. De inschrijving is definitief op het moment dat het geldbedrag is overgemaakt via iDEAL of dat er toestemming voor automatische incasso is gegeven (de automatische incasso is mogelijk vanaf 20 januari).
c) Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

2. Betaling

a) De betaling is mogelijk door via het inschrijfformulier te betalen met iDEAL of door het geven van toestemming tot automatische incasso. Indien er onoverkomelijke bezwaren zijn om door middel van deze mogelijkheden te betalen kan er een storting plaatsvinden. Een verzoek tot storting kun je voordat je je aanmeldt, aanvragen via het contactformulier op de site van Heartbeat Event.
b) Je kunt je inschrijven voor het Heartbeat Event vanaf 20 januari 2016.

3. Annulering

a) Op het moment van verzenden van het aanmeldingsformulier, en het geld overmaken via iDEAL of het geven van een machtiging voor automatische incasso, is de aanmelding een feit. Dit betekent dat er kosten door ons gemaakt gaan worden. Daarom zijn wij genoodzaakt de volgende regeling te hanteren:
Bij annulering t/m 21 maart 2016 kun je nog kosteloos annuleren. Je krijgt dan de inschrijfkosten teruggestort. Bij annulering t/m 4 april 2016 heb je recht op nog 50% restitutie van het inschrijfgeld.
Vanaf 5 april 2016 heb je bij het annuleren geen recht meer op restitutie.
b) Annuleren kan alleen via de mail (via contactformulier) met opgaaf van redenen.
c) Bij ernstige overmacht en/of dringende familieomstandigheden, kom je in aanmerking voor volledige restitutie, los van de voornoemde termijnen. Een aanvraag hiervoor zal beoordeeld worden door het Leiderschapsteam van Heartbeat Nederland.

4. Aansprakelijkheid

Deelname aan het Heartbeat Event is op eigen risico. Dit geldt ook voor het meenemen van waardevolle spullen. Zowel de organisatie als het gebouw zijn niet aansprakelijk voor diefstal en/of schade van deze spullen, of voor andere schade, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de organisator of het gebouw.

De aansprakelijkheid van Stichting Heartbeat Nederland is altijd beperkt tot het door de verzekering van Heartbeat uitgekeerde bedrag. Deelnemers kunnen aansprakelijk gesteld worden voor schade aan materialen en/of gebouwen van de organisatie (Stichting Heartbeat Nederland), de beheerder van de accommodatie of andere aanwezigen.

5. Privacy

Persoonsgegevens zullen alleen door Stichting Heartbeat Nederland worden gebruikt en niet verstrekt worden aan derden. Dit betekent o.a. dat je e-mailadres gebruikt zal worden om alle informatie over de Heartbeat Event 2016 te ontvangen.