Heartbeat Event 23 april 2016

Bijna alle stoelen waren 23 april bezet. Met een geweldig gevulde zaal kunnen we vooral terugkijken naar een super dag met een goede ‘wake-up call’ voor iedere bezoeker!
Heartbeat Worship tijdens het Heartbeat Event

Opschudding

Martin Koornstra sprak in de middag-celebration over het thema: ‘Deep Impact - Wereld in opschudding’. Martin confronteerde de zaal met de vraag: Brengen we de wereld nog wel in opschudding? Heeft de kerk wel Deep Impact? Martins boodschap luidde: Bid om meer vrijmoedigheid om de mensen om je heen te vertellen over Jezus! Het doel van de kerk is niet om het fijn hebben met elkaar en het inbouwen van zekerheid. We moeten stoppen met risicomanagement!
Martin deed een oproep: wie wil meer IMPACT hebben in hun omgeving? Het publiek kwam massaal naar voren en iedereen ontving persoonlijk gebed. Jongeren vertelden dat zij een diep verlangen voelden naar meer. Meer actie, meer lef, meer geloof, meer van Jezus’ liefde en kracht zichtbaar maken in deze wereld!
Martin Koornstra brengt zijn boodschap

Keuzeprogramma

Na de middagcelebration en pauze konden de bezoekers kiezen uit de verschillende onderdelen van het keuzeprogramma. Door het hele gebouw heen waren deelnemers in verschillende ruimten aanwezig. Erg in trek was de seminar speciaal voor jeugdleiders, waarin Matheus Atalaya zijn hart deelde en de interactie zocht met de leiders over onderwerpen als ‘gebrokenheid onder jongeren’ en ‘hoe je echt naast jongeren kan staan’. Verder had Wim Grandia impact met zijn seminar over Gods Vaderliefde die echt harten verandert. Een volle zaal was onder de indruk van Goksal Gullu die getuigde hoe hij als straatjochie, drugsgebruiker en Moslim, Jezus leerde kennen als Redder van zijn leven en bevrijd werd van boze machten. Indrukwekkend!
Ook was er grappig cabaret met een serieuze knipoog van Kees Versteeg. ;) Een man met humor en lef die er niet voor terugdeinst om ook gevoelige thema’s aan te snijden.
Ook gingen ‘s middags de voetjes van de vloer bij de akoestische en elektronische muziek van Reyer. Na een lekker hapje eten en het bezoeken van verschillende stands in de foyer was het dan tijd voor de avondcelebration met David de Vos!
Het seminar met Matheus Atalaya

Weg met de oppervlakkigheid!

David de Vos sprak over het thema: Deep Impact - Weg met de oppervlakkigheid! Volgens David is oppervlakkigheid onder andere te zien in hoe we met onze pijn, zonde of zelfs afgoderij omgaan. We zeggen bijvoorbeeld; ‘ach ik deal er nog wel een keer mee, maar niet nu’. Het risico hiervan is dat deze ‘rommel’ ons blijft belemmeren. Daarnaast wees David erop dat alles wat meer van onze aandacht en tijd krijgt dan God, al snel een afgod kan worden. Gods Geest werkte... Jongeren kwamen naar voren om zonde te belijden en pijn eerlijk bespreekbaar te maken. Deelnemers ontvingen persoonlijk gebed en zegen door het ministryteam.
David de Vos aan het woord

Heartbeat Worship

Naast twee rake preken was ook de aanbidding met Heartbeat Worship deze dag heel krachtig en de zaal enorm enthousiast. Het was genieten! Ook het spoken Word van David Reitsma was heel gaaf. We zien uit naar de ‘Deep Impact’ die we hebben, op school, stage en/of werk. Super dat er meer dan 10 aanmeldingen die ondersteund door Heartbeat er over na denken om de Muskathlon te gaan lopen. We zijn God dankbaar voor een geweldig Heartbeat Event en kijken uit naar het aankomend Heartbeat Weekend in oktober met als thema: Walls Down - Op reis met Jozua.
Heartbeat Worship bouwt een feestje!"/></p>
</body></html>